Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Hvad kan vi Behandling

Behandling

 

En behandling med tre dele

 

Afhængighedsbehandling, psykiatrisk behandling og funktionsbehandling.

 

På Fredshavn sammensættes behandlingen til den enkelte beboer ud fra følgende hovedpunkter:


1. Afhængighedsbehandling:

 • Struktureret skriftligt cirkulært program
 • Gruppe-/familie- oplevelsesorienteret afhængighedsterapi
 • Tilbagefaldsrådgivning
 • Rusfrit miljø (kontrol)
 • Udtrapning af substitutionsmedicin

2. Psykiatrisk behandling:

 • Psykofarmaka (v. speciallæge)
 • Seponering af vanedannende medicin. (v. speciallæge)
 • Evt. diagnosticering og speciallægeerklæring (v. speciallæge)
 • Jeg-støttende samtaler
 • Struktureret trinprogram

3. Funktionsbehandling:

 • ADL-træning
 • Miljø-terapi via relationspædagogik
 • 3 kontaktpersoner (fag-fordelt)
 • Somatisk kontrol
 • Marte Meo , social træning
   

Vægt på relationer

Alle ovenstående punkter forenes i vores menneskesyn og i relationspædagogikken og -terapien, som vi har valgt som fundament i vores bo- og behandlingstilbud.
Vores stærke sider er seponering, stabilisering og indkøring i psykofarmaka, og vi arbejder systematisk med udredning. Desuden fører vi statistik over tilbagefaldsprocent, genindlæggelser og kriminalitet.


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER