Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Hvad kan vi Mål og målgruppe

Mål  

Målet for alt vores arbejde er en værdig og tryg livsstil uden misbrug, gerne i egen bolig eller i en egnet bolig med hjælp.

  

Målgruppe

På Blå Kors Center Sydjylland tilbyder vi ophold til mennesker der har større sociale problemer, så som skadeligt alkohol- og/eller stofmisbrug kombineret med andre komplekse og psykosociale problematikker, herunder også hjemløshed. 
 
Der tilbydes ikke ophold til mennesker, der er aktivt misbrugende eller har et forbrug af rusmidler, dog modtages borgere i substitutionsbehandling. Er der f.eks. tale om en afhængig beruset borger vil vedkommende typisk blive afruset på et af landets afrusningssteder før opholdet. Der modtages ikke mennesker, der er plejekrævende.
 
Kendetegnende for målgruppen er, at de gerne vil ud af deres afhængighed og ønsker at opholde sig på et rusfrit tilbud, hvor afklaring af ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet er et væsentligt element i opholdet.
 
Målgruppen er både mænd og kvinder mellem 18 og 85 år.
 
Ydelserne er for samarbejdspartnere, pårørende og potentielle beboere tilgængelig på Tilbudsportalen 
 
Ydelserne er tilpasset efter lovgivningen og aftalt mellem kommune, beboer og BKCS, og er beskrevet i en udviklingsplan.
 
På BKCS forventer vi, i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser, at borgeren tager ansvar for sig selv og egen forandringsproces, under et ophold. Vi forudsætter, at borgere, der ønsker at tage ophold på BKCS, ønsker at indgå i samarbejde om mål og delmål for opholdet, ønsker at overholde de vilkår der gør sig gældende på BKCS og ønsker at samarbejde om de metoder og tilgange der bliver gjort brug af på BKCS, bl.a. samarbejde og kontrol af rusfrihed, beskæftigelse/aktivitet, samt medicinsk behandling og psykiatri mv.
 

 


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER