Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Hvem er du Afhængig og psykiske problemer

Afhængig og psykiske problemer

 

På Blå Kors Center Sydjylland er det vores speciale at hjælpe mennesker, som både har et problem med afhængighed og har større psykiske problemer. Det kan f.eks. være, at du har ADHD, er narkoman på metadon, har misbrugsskader eller lignende og har brug for særlig støtte til at afhjælpe dine problemer.

 

Hjemløs

Det kan også være, at du er faldet helt ud af det offentlige system og er hjemløs, for eksempel på grund af alkohol- eller stofmisbrug, dårlig økonomi, manglende netværk, psykisk eller fysisk sygdom. 

Hvis du er usikker på, om du falder inden for vores målgruppe, er du altid velkommen til at ringe og tale med os om det.

 

Forudsætninger

Et ophold på Blå Kors Center Sydjylland forudsætter, at du ønsker at komme ud af din afhængighed og  ønsker at opholde dig på et rusfrit tilbud, hvor afklaring af ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet er et væsentligt element i opholdet uagtet om du er visiteret efter Servicelovens §§107 eller 110. 

 

Visitation og opholdsplan

Hjemløs: Hvis du er hjemløs og har ret til hjælp iflg. Servicelovens §110, kan du selv kontakte Blå Kors Center Sydjylland. Så tager vi en samtale med dig og finder ud af, om vi kan hjælpe dig. 

Afhængig og psykiske problemer: Hvis du pga. afhængighed og psykiske problemer, har behov for et midlertidigt ophold jf. SEL §107, skal du kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune, som kan visitere til et ophold på Blå Kors Center Sydjylland. Når du flytter ind på Blå Kors Center Sydjylland, laver vi en udviklingsplan i samarbejde med dig. Det sker med udgangspunkt i den §141-handleplan, som er lavet af din kommune før opholdet. Sammen laver vi løbende opfølgning til din kommune.

 

 

 

 

 

 


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER