Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Hvem er vi

Hvem er vi

 

 Vi byder velkommen til mennesker, der vil ud af deres afhængighed, og som har et ønske om at bo på Blå Kors Center Sydjylland.

 
Vores primære ydelser er midlertidigt ophold efter Servicelovens §110 og socialpædagogisk botilbud i henhold til Serviceloven §107.
 
Lovteksten og socialtilsynets kvalitetsmodel er omsat til, at vi arbejder ud fra 4 overordnede målsætninger under et ophold:
  • at borgeren finder en egnet bolig og bliver afklaret på egnet boligtype.
  • at afdække borgerens ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet
  • at borgeren indgår i sociale relationer, har fritidsinteresser og har kontakt til relevant netværk.
  • at understøtte borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a. ved at understøtte rusfrihed og borgerens deltagelse i behandling/psykiatri.
 
Opholdet kan suppleres efter Servicelovens §§ 81; 85; 86 o.l. såfremt der er behov for dette.
 
Vi modtager tillige borgere jf. Straffuldbyrdelsesloven §78.

 

 

 

 

 

 


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.


BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER