Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Om Blå Kors

Om Blå Kors

 

Blå Kors hjælper udsatte mennesker

 

Blå Kors Danmark er en kristen social organisation. Blå Kors har syv væresteder, fem botilbud, tre pensionater, et behandlingscenter og en behandlingsafdeling i fængsel. 

 

Blå Kors har også 11 afdelinger med terapi for unge, hvis forældre drikker, TUBA, og hver sommer inviterer Blå Kors udsatte børn, unge og familier på sommerlejre. Desuden driver Blå Kors 55 genbrugsbutikker, der hvert år bidrager med ca. fire millioner kroner til det sociale hjælpearbejde.

 

Blå Kors har i alt ca.350 lønnede medarbejdere på alle institutioner og 1400 frivillige. Hvoraf de fleste arbejder i genbrugsbutikkerne.

 

Blå Kors Danmark er desuden en forening med 2300 medlemmer og faste bidragsydere. Blå Kors Danmarks landskontoret i Silkeborg varetager foreningens virke samt regnskab og kommunikation for en del af institutionerne.
 

Læs mere om det faglige grundlag for Blå Kors' arbejde, værdigrundlaget og historien ved at klikke på menuerne i venstre side.

 

For yderligere informationer om Blå Kors skal du skifte til Blå Kors Danmarks hjemmeside, her finder du blandt andet:

 

Vedtægter og organisationsplan

Tryksager


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER