Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Om Blå Kors Diakoni og menneskesyn

Diakoni og menneskesyn

 

I Blå Kors har vi et kristent menneskesyn

 

Blå Kors' kristne menneskesyn betyder, at vi gennem diakoni, som betyder kristen tjeneste, hjælper vore medmennesker.

 

Blå Kors har et kristent menneskesyn

Vi tror på, at ethvert menneske er skabt af Gud i Guds billede. Det betyder, at vi alle er lige meget værd. Derfor vil ethvert menneske, som kommer til Blå Kors for at få hjælp eller for at give en hånd med, blive mødt af åbne og interesserede mennesker uden fordomme eller fordømmelse.

 

Blå Kors møder alle med respekt og velvilje

Vi spørger aldrig til social status, fysisk formåen, politisk overbevisning, køn, race eller lignende. Vi tror på, at netop det kristne menneskesyn gør oplevelsen af Blå Kors til noget særegent. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig. Det gør vi i Blå Kors.  

 

Diakoni i Blå Kors

En del af de mennesker, som arbejder i Blå Kors, er diakoner. Det betyder, at deres faglige uddannelse i for eksempel socialpædagogik har bund i diakoni.

Diakoni betyder kristen tjeneste og er menneskets svar på Kristi kærlighed. Diakoni er vores måde at omsætte det kristne menneskesyn til praktisk omsorg.

 

Blå Kors arbejder med hele mennesker

Lige fra vores behandlingscentre til væresteder og pensionater arbejder Blå Kors' personale på at hjælpe mennesker med misbrug, så de genopretter deres fire relationer: 

  • Den sociale relation: Mennesket er skabt til fællesskab. Derfor er det et alvorligt knæk, når en person mister kontakten til venner, familie og kolleger. Det sker ofte ved alkoholmisbrug. Vi forsøger at hjælpe med at genoprette det sociale netværk.
  • Den fysiske relation: Mennesket har en krop med fysiske behov. Blå Kors arbejder med at opfylde de fysiske behov hos vores brugere med sund kost, motion, hygiejne samt samvær og nærhed.
  • Den psykiske relation: Mennesket har tanker og følelser og reagerer på, hvad det bliver udsat for. Hos Blå Kors ønsker vi at hjælpe mennesker med at opbygge deres selvværd, selvtillid og glæde. Det gør vi ved at se, høre og acceptere dem. 
  • Den åndelige relation: Mennesket er skabt af Gud. Derfor er det essentielt for mennesket at mærke Guds kærlighed og tilgivelsen fra Jesus Kristus. I Blå Kors formidler vi Guds kærlighed til mennesket ved at omgås hinanden med varme og omsorg og ved at holde andagter.

Blå Kors' diakoni rækker endnu længere

  • Vi er fortalere for udsatte mennesker
  • Vi er aktive i forebyggelse af misbrug
  • Vi ønsker at hjælpe hele familien
  • Vi vil være en integreret del af det danske kirkeliv
  • Vi tilbyder en god arbejdsplads - for både frivillige og lønnede medarbejdere

 

 

 

 

 

 


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER