Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Om Blå Kors Fagligt grundlag

Fagligt grundlag
 

Blå Kors' arbejde bygger på et veldokumenteret fagligt grundlag

 

Blå Kors benytter kun fagligt anerkendte metoder, når vi behandler alkoholikere og blandingsmisbrugere samt giver omsorg til udsatte og rådgivning til pårørende.

 

Blå Kors ansætter kun faguddannet personale

I Blå Kors er alt lønnet personale faguddannet. Det er psykologer, socialpædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykoterapeuter, som hjælper folk ud af alkohol- og blandingsmisbrug og videre i livet. Psykoterapeuterne i Blå Kors skal som minimum opfylde uddannelseskravene til Psykoterapeut Foreningen.

 

Vi tilpasser behandling og rådgivning til det enkelte menneske

Vi benytter flere faglige metoder i vores alkoholbehandling og sammensætter et individuelt forløb til hver enkelt menneske. Heri kan indgå kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi og relationsorienteret pædagogik. Selvfølgelig kombineret med social og sundhedsfaglig hjælp.

I misbrugsbehandlingen tilbyder vi ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling efter behov .

 

Vi behandler, rådgiver og støtter hele mennesker

Forebyggelse, behandling og omsorg i Blå Kors tager alle aspekter af en persons liv med, når vi behandler, rådgiver og støtter. Vi begrænser aldrig hjælpen til misbrugs-problemet. Mennesker med misbrug har ofte brug for behandling af fysisk og

psykisk sygdom, hjælp til kontakt til familien og skub til at deltage i det almindelige samfund igen efter social udstødelse.

 


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER