Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Om Blå Kors Historie

Historie

 

Blå Kors har eksisteret i Danmark siden 1895


Blå Kors Danmark blev stiftet 1. februar 1895 i biblioteksassistent Hans Ostenfeld Langes lejlighed på Østerbro i København. Ideen stammede fra det Blå Kors-arbejde, som præsten Louis-Lucien Rochat påbegyndte i Schweiz i 1877. Fra Blå Kors´ start var afholdenhed midlet, næst efter Guds ord, til at hjælpe og redde mennesker, der var kommet i nød på grund af alkohol.

På den første officielle generalforsamling i år 1900 blev Blå Kors´ første landsformand, pastor Niels Juhl, valgt. Da pastor M.N. Randkær overtog formandsposten i 1933, havde Blå Kors udvidet sine aktiviteter betragteligt. Børnene havde fået deres plads, de første rejsesekretærer var ansat, flere Blå Kors redningshjem/behandlingshjem var oprettet, og antallet af lokalforeninger var nået op på 487 med 19.017 medlemmer og tilhængere.

Under pastor Børge E. Andersen formandsperiode (1951-1970) blev tanken om et plejehjem realiseret, og i årenes løb voksede flere Blå Kors Ungdomsforeninger frem. Væksten fortsatte under landsformand Jens Boje (1970-82). Fra 1970 til 1982 blev der bl.a. oprettet beskyttede pensionater for alkoholmisbrugere samt en række kontakt- og genbrugscentre, og samtidig blev hovedkontoret flyttet fra København til Silkeborg.

I 1980´erne skiftede Blå Kors landsformand fire gange. I 1982 trak Jens Boje sig på grund af alder, og i stedet blev den første kvindelige landsformand valgt. Husmoder Inga Madsen fik dog kun en kort formandsperiode, idet sygdom tvang hende til at forlade posten i 1984. Herefter tog faglærer Tage Laursen over, men han forlod organisationen igen året efter. I stedet blev Blå Kors Danmarks forhenværende landsformand, sognepræst Johannes Sanggaard, valgt til ny formand. I 2003 overtog forstander Karl Peter Nielsen, epilepsi-plejehjemmet Stormly, formandsposten efter Johannes Sanggaard.

Fra midten af 1980´erne og frem til i dag har Blå Kors Danmark været kendetegnet af decentralisering og øget selvstændighed og kompetence på institutionerne, i tilsynsråd og lokale bestyrelser. Samtidig er landskontoret i Silkeborg blevet styrket, og medarbejderstaben udvidet under de skiftende kontorchefer og generalsekretærer.

I dag er Blå Kors Danmark en stærk og vidtfavnende organisation med 350 lønnede medarbejdere, 1400 frivillige, 2300 medlemmer og faste gavegivere.

Foruden det danske engagement er Blå Kors Danmark også medlem af det internationale Blå Kors, som har hovedkontor i Genève og afdelinger i 45 lande, fortrinsvis i Europa og Afrika.


 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER